Palotekniset asiantuntijapalvelut

Yrityksistämme Paloturvasuunnittelu Block Oy tarjoaa kaikkia alla mainittuja palveluita. Palokatkosuunnittelua tarjoaa myös Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy. Sprinklerisuunnittelun palveluita tarjoaa myös VisioPlan Pohjanmaa Oy.

Paloturvallisuussuunnitelma kannattaa tehdä huippuammattilaisen kanssa

Paloturvallisuussuunnitelma on monesti lähtöaineisto muille rakennuksen suunnittelijoille. Kun paloturvallisuussuunnitelma on tehty huippuammattilaisen toimesta, sillä voi olla merkittäviäkin säästöjä koko rakennushanketta ajatellen. Usein voidaan vaikuttaa myös rakennuksen tai rakennusten ylläpito- ja huoltokustannuksiin positiivisesti. Paloturvallisuussuunnittelulla pystytään vaikuttamaan mm. poistumisteihin, rakennuksen käytettävyyteen, rakennustapaan sekä palo-osastoihin. Paloturvallisuussuunnittelu on otettava huomioon lähes aina, jos tehtävät toimenpiteet vaativat rakennusluvan. Näin ollen paloturvallisuussuunnittelussa sinua auttavat Paloturvasuunnittelu Block Oy:n rautaiset ammattilaiset. Heillä on monen vuoden kokemus esimerkiksi palotekniikasta ja sprinklerisuunnittelusta.

Palotekninen suunnittelu

Suunnitelmissa kuvataan kohteen palotekniset ratkaisut ja järjestelyt. Paras lopputulos saavutetaan kun palotekninen suunnittelija otetaan mukaan hankkeen alkuvaiheessa. Meiltä myös lämpösäteily- ja painevaikutuslaskelmat!

Sprinklerisuunnittelu

Kaikenlaisten automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelu, kuten sprinkleri-vesisumu-, vaahtosammutus-kaasusammutus-, kipinänilmaisin- sekä sammutuslaitteistot.

Palokatkosuunnittelu

Palokatkosuunnittelu kohteeseen ja asiakkaalle parhaiten soveltuvilla ja kustannustehokkailla palokatkotuotteilla. Suunnitelma sisältää yleensä selvitysosan, liitepiirustukset ja detaljipiirustukset jokaisesta palokatkotyypistä. Myös palokatkojen toteutusvaihtoehtojen konsultointi työmaalla.

Savunpoistosuunnittelu

Järjestelmäkuvaukset ja savunpoistoselvitykset, mitoituslaskelmat, liitepiirustukset ja laukaisukaaviot.

ATEX-suunnitelmat

Räjähdyssuojausasiakirjat, EX-tilojen luokituspiirustukset ja konsultointi.

Kemikaaliturvallisuuskonsultointi

Palavien nesteiden ja kaasujen käsittelyn ja varastoinnin järjestäminen, sammutusvesien keräilysuunnitelmat.

Rakentamisen aikainen valvonta ja työmaakonsultointi

Paloturvallisuuteen ja paloteknisten suunnitelmien toteuttamiseen liittyvä konsultointi ja valvonta työmaalla sekä erilaisten toteutus-vaihtoehtojen arviointi. Näin varmistetaan paloturvallisesti ja taloudellisesti paras ratkaisu.

Asiantuntijapalvelut

Palotekniset lausunnot, paloriskianalyysit ja riskien arvioinnit, sammutuslaitteistojen kuntoarviot ja -tutkimukset sekä erilaiset selvitykset kuten vesilähdeselvitykset.