free web page creator

Rakenne-
suunnittelu

PLAN B KORJAUSSUUNNITTELUPALVELUT OY

Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy:ltä saat korjaus- ja uudisrakennesuunnittelun palvelut sekä kuntotutkimukset ja -kartoitukset. Yritys tarjoaa asiantuntijapalveluita kaikenlaisiin korjaus- ja uudishankkeisiin huomioiden kohteen yksilöllisyyden ja asiakkaan tahtotilan korjauksen laatutasolle.

TIMO OJA, Ins. (Ylempi AMK):
Olen Plan B Korjaussuunnittelupalveluiden toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Insinööriopintojeni aikana huomasin olevanani erityisen kiinnostunut rakenteiden toiminnasta, joka ohjasi minut suunnittelualalle. Valmistuttuani ensimmäiset kolme vuotta vietin vaativien uudisbetonirakenteiden suunnittelussa. Tämän jälkeen toimeksiannot ovat keskittyneet korjausrakentamiseen elementtisaumausten uusimishankkeista massiivisiin perusparannushankkeisiin.

Erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi työntäyteisen urani aikana ovat muodostuneet betonirakenteet kaikissa olomuodoissaan. Erityistä osaamista minulla on betonirakenteiden vaurioitumisen syiden selvittämisestä ja korjaussuunnittelusta asiakaslähtöisesti kustannukset huomioiden. Suunnittelijan todellinen ammattitaito määräytyy oikein mitoitetuissa kustannustehokkaissa korjaussuunnitelmissa.

Asiakasprojekteissa toimin korjaussuunnittelijana sekä kaikenlaisissa rakenteiden vaurioitumiseen johtaneissa selvityksissä syiden selvittäjänä ja asiantuntijana.

Plan B:n nettisivuille