Rakenne-, korjaus- ja uudisrakennesuunnittelu

Rakenne-, korjaus- ja uudisrakenne-suunnittelu

Mitä rakennesuunnittelu tarkoittaa?

Rakennesuunnittelulla tarkoitetaan suunnittelua, joka on koko rakennussuunnittelun osa-alue. Rakennesuunnittelun ensisijainen tehtävä on tehdä rakennesuunnitelmat, joilla rakennus toteutetaan. Rakennesuunnitteluun kuuluu todella monta osa-aluetta, esimerkkeinä mainittakoon uudisrakennusten ja saneerauskohteiden rakennesuunnittelu, rakenteiden suunnittelu, runkomateriaalien valinnat sekä niiden lujuustarkastelut.

Korjaus- ja uudisrakennesuunnittelu

Oikein mitoitetut ja luovat rakenneratkaisut ovat edellytys onnistuneelle korjaushankkeelle. Uudiskohteisiin tarjoamme yksilöidyt rakennesuunnitelmat huomioiden asiakkaan tarpeet ja kohteeseen soveltuvuuden.