Rakenne-, korjaus- ja uudisrakennesuunnittelu

Rakenne-, korjaus- ja uudisrakenne-suunnittelu

Mitä rakennesuunnittelu tarkoittaa?

Rakennesuunnittelulla tarkoitetaan suunnittelun osa-aluetta, jossa määritetään uudis- tai korjaushankkeen ratkaisut ja materiaalivalinnat, joilla riittävä kantokyky saavutetaan. Rakennesuunnittelija vastaa yleensä myös hankkeessa toteutettavien rakenteiden rakennusfysikaalisesta toimivuudesta.

Uudisrakennesuunnittelu

Pähkinänkuoressa rakennesuunnittelija määrittelee runkojärjestelmän ja todentaa määritellyn ratkaisun kantavuuden ja jäykistyksen laskennallisesti. Rakennesuunnittelija tuottaa työmaalle toteutussuunnitelmat, joiden mukaan kantavat rakenteet valmistetaan. Rakennusfysiikkaan liittyvät detaljit kuten perustusleikkaukset ja vesikatto- sekä höyrynsulkudetaljit laatii rakennesuunnittelija.

Korjausrakennesuunnittelu

Korjaushankkeessa rakennesuunnittelijan tehtäväsisältö riippuu korjaushankkeen luonteesta.

Esimerkiksi hankkeissa, joissa on arkkitehti- ja talotekniikkasuunnittelu mukana, näiden alojen suunnitelmat toimivat usein rakennesuunnittelijan tehtävän laajuuden määrittämisessä. Rakennuksen vaipan korjaukset (vesikatto-, julkisivu- ja alapohjakorjaukset) ovat pääsääntöisesti rakennesuunnittelijavetoisia.