Rakennettavuuden arviointi

Asiantuntevaa arviointia

Rakennettavuuden arvioinnin tarve nousee esiin, kun rakennuksen toiminnallisuutta tai käyttöä muutetaan. Rakennettavuutta arvioidaan yleensä sekä tekniseltä että taloudelliselta näkökannalta. Valtaosassa tapauksista asiantuntijamme pystyvät arvioimaan hyvin nopeasti järkevimmän tavan toteuttaa halutut toiminnallisuudet ja parhaat materiaalit haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Mikäli muutos tarvitsee esimerkiksi rakennusluvan tai rakennesuunnittelijan lausunnon, järjestämme senkin omasta United Foundersin porukastamme.