free website templates


Sisustussuunnittelu

Sisustussuunnittelua ja tilasuunnittelua ammattilaisten toimesta

Kokonaisvaltainen sisustussuunnittelu ja tilasuunnittelu on luontevaa ottaa osaksi arkkitehtisuunnittelua. Palveluitamme ovat kevyet stailaukset olemassaoleviin tiloihin, kiintokaluste- ja irtokalustesuunnittelu, valaistussuunnittelu sekä pintojen, tekstiilien ja värien valinnat. Meiltä saat kaiken, mitä hyvään sisustussuunnitteluun ja tilasuunnitteluun kuuluu. Saman katon alta on helppo tilata kaikki palvelut. Kauttamme saat hankittua myös muut arkkitehtipalvelut.

Sisustussuunnittelemme toimintaa tukevia, elämyksellisiä ja kauniita sekä kestäviä julkisia tiloja, työympäristöjä ja kaupallisia tiloja. Autamme tarvittaessa hankinnoissa ja kilpailutuksessa ja luotsaamme myös toteutuksen, aina kunkin projektin luonteen mukaan.

Tilasuunnitteluprosesseissa on mukana useita osapuolia. Sujuva yhteistyö osapuolten kesken on keskeistä, jotta hankkeet etenevät suunnitellusti ja aikataulussa. United Foundersilta löytyy tiimi ja kontaktit toteutuksen jokaiseen vaiheeseen aina arkkitehti- ja tilasuunnittelusta projektinjohtoon ja valvontaan.

Yrityksistämme Laitila Arkkitehdit Oy Kotka ja Helsinki tarjoavat monipuolisesti tila- ja sisustussuunnittelun palveluita.

Ihmisen ja ympäristön suhde on dynaaminen eli se toimii kahteen suuntaan. Ympäristö vaikuttaa ihmiseen ja tilan käyttäjä ympäristöönsä. Osallistamalla käyttäjät tilasuunnittelun prosessiin saadaan aikaan viihtyvyyttä ja sitoutuneisuutta ympäristöön.

Osallistava suunnittelu on erikoisosaamistamme. Sitä voidaan toteuttaa monilla eri metodeilla, kevyemmin haastattelemalla ja syvällisemmin esimerkiksi yhteisillä workshopeilla. Jokaisessa projektissa asiakkaan näkökulma on ensiarvoisen tärkeä ja sitä kuunnellaan alusta loppuun. Tilasta tulee asiakkaan näköinen ja hänen tarpeitaan vastaava, aikaa kestävä ja taloudellisesti fiksu.

Tarjouspyyntö

Täyttämällä kentät pääset jättämään meille tarjouspyynnön. 
Kysy myös, jos tarvitset lisätietoja palveluistamme!