TEDD-palvelut

TDD- ja EDD-raportit toimivat kiinteistön osto-, myynti- tai vuokraustilanteessa päätöksenteon pohjana. TDD- ja EDD- raporttien avulla ostajalla ja myyjällä on molemmilla tiedossa kiinteistön rakennusten tekninen kunto ja tulevien korjaustarpeiden sekä mahdollisten ympäristöriskien kustannukset.

Korjaustarpeita ja kustannusriskejä voivat aiheuttaa myös ympäristötekijät tontin käyttöhistoriasta ja ympäristöstä riippuen. TEDD-raporteissa voidaan näihin liittyen tarkastella myös alueen ja kiinteistön kaavoitustilannetta, rasitteita ja kehitysmahdollisuuksia. Mahdollisuuksien ja riskien painoarvoa on helpompi puntaroida, kun tiedot kohteen kunnosta ovat yksiselitteisesti osa kiinteistökaupan asiakirjoja.

Nopean ja laadukkaan työn takaamiseksi asiakkaan kanssa sovitaan raportoinnille selkeä aikataulu ja tarvittava tarkkuustaso. Vastataksemme tähän tarpeeseen olemme yhdistäneet voimamme Sipti Environment Oy:n kanssa. Yhdessä pystymme toteuttamaan TEDD-selvitykset kiinteistökauppojen vaatimalla nopealla ja tehokkaalla syklillä. Vahvuutenamme on pienyrittäjien nopeus ja ketteryys sekä laajan
ammatti-taidon omaava toteutusryhmä.

TEDD-palveluiden lisäksi saat United Founders -yhteisön yrityksiltä monet muut tutkimus- ja selvityspalvelut, kuten riski- ja kuntotutkimukset ja -kartoitukset sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitukset.

Tarjoamme taloyhtiöille moninaisia teknisiä palveluita, joita ovat esimerkiksi taloyhtiöille tehtävät vedeneristystarkastukset ja osakasmuutostöiden valvonta.

TDD-palvelut

Timo Oja
Plan B Korjaussuunnittelu-palvelut Oy, United Founders

EDD-palvelut

Petra Pihlainen
Sipti Environment Oy

LVI-tekniikka (TDD)

Antti Ollikainen
VisioPlan Talotekniikka Oy, 
United Founders

Sähkötekniikka (TED)

Pekka Lindeman
VisioPlan Sähkö Oy, 
United Founders