Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle olemme koonneet listan kysymyksistä, joita meiltä kysytään säännöllisesti. Toivomme, että löydät niistä vastauksen ongelmaasi!

Voit myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Putkiremontit

Putkiremontin hintaan vaikuttaa ennen kaikkea remontin sisältö. Myös sillä on väliä, milloin putkiremontti on tehty. Muun muassa putkiremontin vaatimien tutkimusten kustannusten nousu näkyy myös remontin kokonaishinnassa. Hankkeen hintatasoa arvioidessa ei kannata keskittyä pelkkään neliöhintaan. Esimerkiksi kylpyhuoneiden määrä, asuntojen keskipinta-ala sekä yleisissä tiloissa tehtävien korjausten laajuus vaikuttavat kokonaishintaan. Teettämällä huolellisen hankesuunnittelun voit vaikuttaa merkittävästi putkiremontin kustannuksiin, samoin sopivan urakkamuodon valinnalla.

Lisätietoja antaa mielellään Antti Ollikainen, p. 040 524 5969

Lattian korkeus nousee usein silloin, kun sen sisään asennetaan lattialämmitys. Vesikiertoinen lattialämmitys nostaa kynnystä enemmän kuin sähköinen lattialämmitys. Joskus lattian sisällä kulkee myös muita tekniikan osia (putkia, viemäreitä, johtoja) jotka tarvitsevat oman tilansa. Suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, minkä verran lattian korkeus nousee.

YVR eli Yhteisvastuurakentaminen on kehittämämme malli linjasaneerausten läpiviemiseen. YVR-hankkeessa vastuu suunnitelmista on yhteinen tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan kesken. Urakoitsija valitaan hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tavoitehintaisen kilpailutuksen perusteella. Olemme toteuttaneet YVR-mallilla jo useita asunto-osakeyhtiöiden linjasaneerauksia.

Lisätietoja antaa mielellään Antti Ollikainen, p. 040 524 5969

Sopimustekniset asiat

Ei, taloyhtiön hallitus voi itse määrittää valintaperusteet esimerkiksi kilpailuttaessaan linjasaneeraushankkeen suunnittelutehtäviä. Hinnan lisäksi voidaan painottaa laadullisia asioita, kuten esimerkiksi toimittajan referenssejä vastaavanlaisista kohteista. Valintaperusteet tulee kuitenkin aina muistaa määritellä.


Lisätietoja antaa mielellään Saku Harjunpää, p. 041 515 2505

Rakennuslupien käsittelyaikaan vaikuttavat esimerkiksi hakemuksen liiteasiakirjojen laatu, hankkeen laajuus ja ajankohta, jolloin hakemus on jätetty. Esimerkiksi Helsingin rakennusvalvonnassa linjasaneeraushankkeen luvan käsittelyaika on noin 1-2 kuukautta. Kun lupahakemus ja kaikki vaadittavat liitteet on laadittu asiantuntevasti ja huolellisesti, käsittelyaika putoaa jopa kolmannekseen tästä. Rakennuslupaa haetaan aina oman kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta.

Lyhenne KSE tulee sanoista konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot. Sopimusehdoissa on käsitelty mm. tilaajan ja konsultin vastuista ja velvollisuuksista, veloitusperusteista, aineiston säilyttämisestä, töiden mahdollisesta viivästymisestä ja erimielisyyksien ratkaisemisesta. Usein tilaajan ja konsultin välisissä sopimuksissa on hyvä mainita käytettävän konsulttitoiminnan yleisien sopimusehtojen viimeisintä versiota, esim. KSE 2013.

Mitä teen, jos...

Asbestia ja haitta-aineita esiintyy monissa erilaisissa rakennusmateriaaleissa, kuten eristeissä ja sauma-aineissa. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosien 1922-1992 välillä. Mikäli ette ole tekemässä rakenteita koskevia toimenpiteitä, teidän ei välttämättä tarvitse tehdä asian suhteen mitään. Jos aiotte purkaa rakenteita tai esimerkiksi porata seinään reikiä hyllyjen asennusta varten, teidän tulee hankkia asbesti- ja haitta-ainekartoitus ennen purkutoimenpiteisiin ryhtymistä. 

Lisätietoja antaa mielellään Saku Harjunpää, p. 041 515 2505

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus tulee hankkia hyvissä ajoin ennen myyntiä ja vuokrausta. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Energiatodistusta ei kuitenkaan vaadita rakennukseen, jonka kerrosala on alle 50 m2 eikä myöskään loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen.