Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Huom! Tämä tietosuojaseloste koskee United Founders Oy -yritysyhteisöä sekä kaikkia siihen kuuluvia yrityksiä. United Founders -yritysyhteisöön kuuluvat Takoi Yhtiöt Oy, Takoi Rakennuttajat Oy, Laitila Arkkitehdit Oy Helsinki, Laitila Arkkitehdit Oy Kotka, Edifica Oy, Serrasorte Oy, Takoi Rakennesuunnittelu Oy, Takoi Talotekniikka Oy, Takoi Sähkö Oy, UPJ Helsinki Oy, Arkkitehtikuvio Helsinki Oy, Paloturvasuunnittelu Block Oy, Taloushallinto Koskelin Oy, United Founders SeedFund  Oy, Asiantuntijapalvelut Linjatiimi Oy ja Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co Oy.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä United Founders Oy:öön tai siihen kuuluviin yrityksiin, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.

TIEDOT REKISTERISTÄ
Rekisterin nimi: UNITED FOUNDERS OY:N SEKÄ SIIHEN KUULUVIEN YRITYSTEN ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI
Rekisterinpitäjä:
United Founders Oy
Kaupintie 2
00440 Helsinki
Y-tunnus: 2792004-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Toimitusjohtaja Saku Harjunpää, info@unitedfounders.fi
United Founders Oy
Kaupintie 2
00440 Helsinki

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakas- ja markkinointirekisterissämme käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme yhteystietoja. Potentiaalisilta asiakkailtamme olemme keränneet ja keräämme aina suostumuksen heidän tietojensa käsittelyyn. Käsittelemme näitä tietoja toiminnanohjausjärjestelmässämme. Käytämme toiminnanohjausjärjestelmänä ValueFramea, joka on Visma Solutionsin tuote, jossa tietoturva on vahvalla tasolla.

Keräämme asiakasrekisteriimme lisättävistä henkilöistä seuraavat tiedot:
– Nimi
– Asema yrityksessä/tehtävänimike
– Puhelin ja/tai matkapuhelinnumero
– Henkilön edustama yhtiö (asiakasliitos)
– Osoitetiedot (sen yrityksen jossa henkilö työskentelee, tai yksityisasiakkaiden kohdalla muu annettu osoite)
– Sähköpostiosoite
– Tarjoukset, projektit, luokitukset, tapahtumat ja muistiot, joihin henkilö on liitetty
– Henkilölle toiminnanohjausjärjestelmän kautta lähetetyt sähköpostit

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelujemme tuottamiseen ja kehittämiseen, palveluista, tapahtumista ja tuotteista tiedottamiseen sekä laskuttamiseen. Uusia kontakteja henkilötietoineen lisätään rekisteriin sitä mukaa kun palveluidemme tarjoaminen sitä edellyttää, esimerkiksi saapuneiden tarjouspyyntöjen tai asiakkaille tehtävien projektien yhteydessä. Käsittelemme myös sellaisten potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, joilta olemme saaneet suullisen tai kirjallisen suostumuksen tietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Lähetämme viestejä vain henkilöille, jotka ovat ilmaisseet suostumuksensa niiden vastaanottamiseen. Tiedotuslistalta voi poistua milloin vain, ja ohjeet poistumiseen on annettu jokaisessa lähettämässämme viestissä.

Säilytämme asiakas- ja markkinointirekisterissämme lähtökohtaisesti kaikki kontaktimme henkilötietoineen, vaikka meillä ei olisikaan heille käynnissä olevaa tai sovittua projektia. Toimimme näin mahdollisten tulevien yhteydenottojen varalta ja palvelumme laadun takaamiseksi. Jos tahdot että muokkaamme asiakasrekisterissämme olevia henkilötietojasi tai poistamme ne kokonaan, ota yhteyttä yhteyshenkilöömme. Häneltä voit myös tarkistaa, onko henkilötietojasi asiakasrekisterissämme.

TIETOJEN LUOVUTUS
Emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille. Emme myöskään luovuta tai siirrä henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle. Kaikilla United Founders -yritysyhteisön yrityksillä on pääsy yhteisen asiakasrekisterimme henkilötietoihin. Tämän ansiosta voimme toimittaa palveluitamme sinulle parhaalla mahdollisella tavalla.

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
EU:n tietosuoja-asetuksessa profilointi määritellään automatisoiduksi henkilötiedon käsittelyksi. Emme käytä henkilötietojasi profilointiin.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan United Foundersin sekä siihen kuuluvien yritysten niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

SOME-KANAVAT JA NETTISIVUT
Keräämme anonymisoitua kävijätietoa sosiaalisen median kanaviemme käytöstä (Facebook, LinkedIn ja Instagram) sekä nettisivujemme kävijöistä Google Analyticsin avulla. Käytämme tätä tietoa seurataksemme sivustojemme ja kanaviemme tavoitettavuutta.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Halutessasi tarkistaa henkilötietosi, ota yhteyttä yhteyshenkilöömme niin toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistasi sekä tämän tietosuojaselosteen.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää ensisijaisesti sähköpostitse tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tietojen tarkistusta koskevan pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti United Founders Oy:n käyntiosoitteessa:

United Founders Oy
Kaupintie 2
00440 Helsinki

Voit halutessasi myös postittaa pyyntösi yllä mainittuun osoitteeseen.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tietosuojaselosteen uusin versio on pysyvästi saatavilla osoitteessa www.unitedfounders.fi/tietosuoja.

Päivitetty 29.5.2023