Yritykset

Tutustu United Foundersin yrityksiin ja yrittäjiin!

Arkkitehtikuvio Oy

Arkkitehtikuvio tarjoaa luotettavaa arkkitehtipalvelua: asiantuntemuksemme kattaa arkkitehtisuunnittelupalvelut sekä pääsuunnittelupalvelut julkisen rakentamisen, toimitilarakentamisen, asunto-osakeyhtiöiden sekä pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen omistajien tarpeisiin. Uudisrakentamisen ohella yritys tekee korjaus- ja muutostöiden arkkitehtisuunnittelua mm. asunto-osakeyhtiöille.

Olen Arkkitehtikuvio Oy:n toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Arkkitehtuuritoimistollemme on kertynyt yli 20 vuoden toimintamme aikana laaja-alainen kokemus erilaisista hankkeista. Toiminnassamme näkyy vahva arkkitehtuuriosaaminen sekä ajanmukainen näkemys. United Founders -yhteisön osana voimme tarjota asiakkaillemme monipuolisemmat arkkitehtipalvelut.

— Kari O. Laine, rakennusarkkitehti

Laitila Arkkitehdit Oy​

Laitila Arkkitehdit tarjoamiin arkkitehtipalveluihin kuuluvat rakennushankkeiden pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, sisustussuunnittelu sekä maankäytön suunnittelu ja kaavoitus. Laitila Arkkitehdit on liike-, toimitila- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja erikoiskohteiden arkkitehtisuunnittelija sekä uudis- että korjaushankkeissa. Muun arkkitehtipalvelun ohella Laitila Arkkitehdeilla on myös pitkä kokemus asuntosuunnittelusta.

Parasta arkkitehdin työssä on ihmisten kohtaaminen ja se, miten asiakkaan kanssa yhdessä etsitään luovia ratkaisuja joskus ihan arkipäiväisiinkin asioihin ja toimintoihin. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan yhteistyössä, asiakasta kuunnellen. Parhaita projekteja ovat ne, joissa kumpikin osapuoli oppii toisiltaan jotakin uutta, joka avaa uusia näköaloja omaan työhön.

Olen kulkenut arkkitehdin polkua runsaan vuosikymmenen, josta toimiston peräsimessä vuodesta 2007. Matka on ollut antoisa ja mielenkiintoinen ja sen varrella olen saanut olla mukana useissa mielenkiintoisissa hankkeissa, kauppakeskusten, markettien, teollisuuslaitosten, hoivakotien kautta rakennusliikkeiden asuntotuotantoon ja kaavoitushankkeisiin. Niiden kautta olen oppinut, että asiakkaan syvällinen ymmärrys, kuunteleminen ja yksityiskohdista huolehtiminen ovat avain onnistuneeseen lopputulokseen.

— Petteri Nikki, Arkkitehti SAFA

Paloturvasuunnittelu Block Oy

Paloturva-suunnittelu Block Oy

Paloturvasuunnittelu Block Oy on paloturvallisuuden kokonaisvaltainen suunnittelu- ja asiantuntijayritys, josta saat paloturvallisuuden kokonaissuunnitelmat, yksittäiset erityissuunnitelmat tai konsultointiapua oman tarpeesi mukaisesti. Tutustu tarkemmin paloteknisiin asiantuntijapalveluihimme!

Olen Paloturvasuunnittelu Block Oy:n suunnittelupäällikkö. Olen toiminut kiinteistö- ja suunnittelualan johtotehtävissä viimeiset 10 vuotta, viimeisimpänä perustamani paloturvallisuusalan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen yhtiön Novecom Oy:n toimitusjohtajana. Kokemusta on kertynyt monipuolisesti isoista liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusprojekteista lukemattomiin pienempiin konsultointitehtäviin.

— Jarkko Tuuri, DI

Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy

Plan B Korjaussuunnittelu-palvelut Oy

Etsinnässä asiantunteva rakennesuunnittelija? ​Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy:ltä saat korjaus- ja uudisrakennesuunnittelun palvelut sekä kuntotutkimukset ja -kartoitukset. Yritys tarjoaa asiantuntijapalveluita kaikenlaisiin korjaus- ja uudishankkeisiin huomioiden kohteen yksilöllisyyden ja asiakkaan tahtotilan korjauksen laatutasolle. Kun luotettava rakennesuunnittelu on tarpeen, hyödynnä rohkeasti osaamistamme!

Olen Plan B Korjaussuunnittelupalveluiden toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Insinööriopintojeni aikana huomasin olevanani erityisen kiinnostunut rakenteiden toiminnasta, joka ohjasi minut suunnittelualalle. Valmistuttuani ensimmäiset kolme vuotta vietin vaativien uudisbetonirakenteiden suunnittelussa. Tämän jälkeen toimeksiannot ovat keskittyneet korjausrakentamiseen elementtisaumausten uusimishankkeista massiivisiin perusparannushankkeisiin.

Erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi työntäyteisen urani aikana ovat muodostuneet betonirakenteet kaikissa olomuodoissaan. Erityistä osaamista minulla on betonirakenteiden vaurioitumisen syiden selvittämisestä ja korjaussuunnittelusta asiakaslähtöisesti kustannukset huomioiden. Suunnittelijan todellinen ammattitaito määräytyy oikein mitoitetuissa kustannustehokkaissa korjaussuunnitelmissa.

Asiakasprojekteissa toimin korjaussuunnittelijana sekä kaikenlaisissa rakenteiden vaurioitumiseen johtaneissa selvityksissä syiden selvittäjänä ja asiantuntijana.

— Timo Oja, ins. (Ylempi AMK)

Serrasorte Oy

Serrasorte Oy:n monipuoliseen palveluvalikoimaan kuuluvat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset, työnjohtopalvelut sekä koordinointipalvelut. Serrasorten työnjohtopalveluihin kuuluvat korjausrakentamisen työnjohto, kustannushallinta ja rakennettavuuden arviointi. Serrasorte tarjoaa koordinointipalveluita työturvallisuuteen, kosteudenhallintaan ja suunnittelun ohjaukseen liittyen.

Olen Serrasorte Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Vuodesta 1996 alkaen tähän päivään saakka olen toiminut rakennustyömailla lähes kaikissa tehtävissä timpurista työpäällikköön. Työmaiden koko on vaihdellut aina miljardiluokan teollisuus- ja liikerakennuskohteista ulkomailla pieniin ravintolaremontteihin kotikulmilla. Kaikista niistä on löytynyt mielenkiintoisia haasteita ja detaljiikkaa ratkaistavaksi.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena minulla on rakentamisprosessin tehostaminen. Mielestäni työsarkaa riittää sillä alueella aina henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja motivoinnista teknisen puolen valintoihin ja menetelmiin. Itselleni on tärkeää kunnioittaa toisen osaamista kaikilla tasoilla. Nostetaan yhdessä rakennusalan ammattitaidon arvostus takaisin takavuosien tasolle.

Asiakasprojekteissa toimin monipuolisesti asiakkaan asiantuntijana. Eritysosaamisalueitani ovat sopimustekniikka sekä rakenteiden ja rakennusmenetelmien taloudellinen arviointi.

— Jarkko Peltola, RI

UPJ Helsinki Oy

UPJ Helsinki Oy

Uudenmaan Projektinjohtopalvelut (UPJ Helsinki Oy) tarjoaa rakennuttamisen, projektinjohdon sekä rakennushankkeen valvonnan palveluita. UPJ:n erikoisalaa ovat ammattimaisten kiinteistönomistajien sekä julkishallinnon rakennus- ja kiinteistökehityshankkeet.

Uudenmaan Projektinjohtopalvelut (UPJ Helsinki Oy) on projektinjohto- ja valvontatehtäviin erikoistunut konsulttiyritys. Palvelumme sisältävät kunkin projektin luonteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan hankesuunnittelua, suunnittelun ohjausta, rakentamisen valmistelua sekä rakentamisen valvontaa työnlaadun, aikataulun pitävyyden ja budjetissa pysymisen osalta.

Erikoisalaamme ovat ammattimaisten kiinteistönomistajien sekä julkishallinnon rakennus- ja kiinteistökehityshankkeet.

Uudenmaan Projektinjohtopalvelut on urakoitsijoista ja suunnittelijoista riippumaton toimija, jonka työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset sekä rakennuttajakonsulttien eettiset säännöt.

Rakentaminen on toimintaa, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Siksi ei ole samantekevää, miten projekti viedään menestyksekkäästi maaliin. Onnistunut rakennusprojekti koostuu useasta eri osa-alueesta, joiden yhteensovittamiseksi tarvitaan asiantuntevaa projektinjohtajaa.

Valiorakennuttajat Oy

Valiorakennuttajat tarjoavat rakennuttamisen, projektinjohdon sekä rakennushankkeen valvonnan palveluita. Valiorakennuttajat Oy on toukokuussa 2016 perustettu kokeneiden osaajien yritys, joka rakentaa toimintansa jatkuvasti kehittyvän osaamispääoman varaan. Sekä Sakulla (vas.) että Jounilla (oik.) on kummallakin yli 20 vuoden monipuolinen kokemus kiinteistö- ja rakennusalasta.

Saku on Valiorakennuttajat Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Sakun erityisen mielenkiinnon kohteena ovat modernin ajan johtaminen, projektinhallintamenetelmien kehittäminen ja ihmisten jatkuvan kehittymisen tukeminen. Asiakasprojekteissa Saku toimii rakennuttamis- ja valvontatehtävissä sekä projektinjohtajana.

Saku Harjunpää, RI, Executive MBA

Jouni on Valiorakennuttajat Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut urakoitsijapuolella työnjohtajana / vastaavana työnjohtajana, minkä lisäksi pitkään valvonta- ja rakennuttajatehtävissä. Jounin päätoimialueita ovat kiinteistöjen ulkovaippa- ja linjasaneerauksien rakennuttajatehtävät sekä rakennusteknisten töiden urakka-aikainen työmaavalvonta.

Jouni Sirola, RI

VisioPlan Pohjanmaa Oy

VisioPlan Pohjanmaa palvelee asiakkaitaan Seinäjoen keskustasta käsin. VisioPlan tarjoaa LVI-suunnittelupalveluiden lisäksi myös sammutuslaitteistosuunnittelun palveluita.

Olen VisioPlan Pohjanmaan toimitusjohtaja. Olen toiminut kiinteistö- ja suunnittelualan johtotehtävissä viimeiset 10 vuotta, viimeisimpänä perustamani paloturvallisuusalan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen yhtiön Novecom Oy:n toimitusjohtajana. Kokemusta on kertynyt monipuolisesti isoista liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusprojekteista lukemattomiin pienempiin konsultointitehtäviin.

— Jarkko Tuuri, DI

VisioPlan Sähkö Oy

VisioPlan Sähkö Oy on neljän hengen sähkösuunnitteluyritys, joka tekee sähkösuunnittelua ja sähkövalvontaa muun muassa erilaisiin liiketila- ja asunto-osakeyhtiökohteisiin sekä julkisiin rakennuksiin.

Olen VisioPlan Sähkö Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Yli 20-vuotisella työurallani olen toiminut sähköasentajana, -suunnittelijana, -valvojana sekä projektipäällikkönä useissa erilaisissa projekteissa aina sairaaloista toimisto- ja asuinrakennuksiin.

— Pekka Lindeman, sähkötekn.

VisioPlan Talotekniikka Oy

VisioPlan Talotekniikka palvelee sinua monenlaisissa tarpeissa. Meiltä saat LVI-suunnittelun ja -valvonnan, asunto- ja toimitilakorjauksien hankesuunnittelu-, suunnittelu- ja projektinjohtopalvelut sekä KVV- ja IV-työnjohtopalvelut. Myös kuntoarviot ja muut talotekniikan asiantuntijatehtävät kuuluvat valikoimaamme.

Olen VisioPlan Talotekniikka Oy:n perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Työuraani mahtuu paljon monenlaisia hankkeita, putkiremonteista aina massiivisiin energiateollisuuden uudisprojekteihin, unohtamatta myöskään useita toimitilojen modernisointihankkeita. Nämä kaikki ovat pitäneet sisällään erilaisia asiakkuuksia sekä monipuolisia työtehtäviä, joiden parissa on vierähtänyt aikaa yli 20 vuotta. Viimeisimmät vuodet olen toiminut talotekniikan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Parhaiten onnistumme tavoitteissa, kun osapuolten välinen kunnioitus ja luottamus on kunnossa, tällöin myös yhdessä tekeminen toimii. Pidetään siis se mitä sovitaan. Tärkeää on myös, että asiakas tulee kuulluksi toiveineen ja tarpeineen. Palvelukulttuurin kehittäminen korjausrakentamisessa on kuulunut olennaisesti aiempiin työtehtäviini ja haluan ehdottomasti jatkaa työtä sen parissa.

— Antti Ollikainen, ins. (AMK)